03.08.2020
Адвокат и специалист по наказателно право Людмил Марков

АВТОБИОГРАФИЯ

Адвокат Людмил Марков
роден през 1976 г. в Пловдив, България

1995 – 1996

следва право в Софийския университет „Климент Охридски“, България

1997 – 1999

следва право в университета „Филипс“ в гр. Марбург на река Лан

1999 – 2005

следва право в Свободния университет в гр. Берлин

2006 – 2008

Стажант-юрист към Апелативен съд гр. Берлин

2008

разрешение/лиценз за упражняване на адвокатска дейност

2017

Cпециалист по наказателно право

Езици

  • български
  • немски
  • руски