03.08.2020
Адвокат и специалист по наказателно право Людмил Марков

Правни отрасли

Наказателно право; административни нарушения

 • наказателни производства
 • закон за използване на упоителни средства
 • особен режим на наказателна отговорност на лица между 14 и 21 год
 • закон за оръжията в Германия
 • наказателноправни норми, регулиращи
 • данъчни правонарушения и освобождаващо от наказание уведомление, подадено от самия извършител
 • стопански престъпления
 • несъстоятелност
 • транспортно право: напускане на ПТП от водача на МПС, отнемане на свидетелдството за правоуправление
 • транспортни правонарушения
 • административни нарушения и процедура при налагане на глоба
 • сексуалните престъпления
 • предварителен арест и изпълнението му
 • скимминг

Правни отношения при покупко-продажба и при сключване на договори